توضیحات

Pashto Keyboard for iOS 8

توسعه دهنده

نام: rohullah ahmadi