توضیحات

As an affiliate to CBI, Monetary and Banking Research Institute was founded to respond to research demands, to expand and develop studies in the field of monetary and banking, and to pave the ground for enhancement of research activities as well as professional knowledge via training courses, scientific conferences and specialized meetings. This software aims at facilitating and accelerating spread of news about such events for those who are interested. Initial Codes: mbri and ebps4 - more codes on http://mbri.ac.ir پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور و با هدف توسعه و گسترش پژوهش در زمینه پولی و بانکی، زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط و ارتقای سطح دانش حرفه‌ای از طریق تحقیق و برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌های علمی و نشست‌های تخصصی ایجاد گردیده است. نرم‌افزار حاضر با هدف سهولت و سرعت در اطلاع‌رسانی دوره‌های آموزشی، همایش‌ها، نشست‌های تخصصی و انتشارات پژوهشکده در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. کدهای اولیه: mbri و ebps4 - سایر کدها در پورتال پژوهشکده http://mbri.ac.ir

تغییرات آخرین نسخه

Fixed minor bug

توسعه دهنده

نام: Shahin Katebi