توضیحات

دیکشنری انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی شامل بیش از پانصد هزار کلمه و اصطلاح بدون نیاز به اینترنت شامل تعریف انگلیسی لغات همراه با مثال شامل عبارت های مرتبط با کلمات شامل مترداف های کلمات قابلیت لمس لغات و مشاهده معانی شامل تلفظ صوتی لغات .مرجع تلفظ لغات گوگل است شامل تلفظ آوایی لغات قابلیت ستاره دار کردن لغات قابلیت اصلاح و پیشنهاد لغات ------------------------------------- Persian to English and English to Persian Dictionary: Includes more than 500,000 words and expressions No internet connection required Includes English definitions of words and examples. Includes Related phrases of words Includes Synonyms of words Touch words and see the meanings Includes words pronunciation Favorites words Search History

تغییرات آخرین نسخه

A more complete dictionary. Bug fixes

توسعه دهنده

نام: Hassan Dehghan